HARKU NOORTEMALEVA KODUKORD

Malevlane on kohustatud:
- täitma kodukorda ja päevakava;
- järgima rühmajuhi korraldusi;
- tegema kvaliteetset tööd;
- töötama ausalt ja kohusetundlikult, järgima töödisipliini ja tööohutuse nõudeid;
- käituma viisakalt ning lugupidavalt teiste noorte ja rühmajuhtidega;
- osalema noortemaleva üritustel;
- hoidma kinni kokkulepetest;
- hoidma puhtust ja korda. 

Kui sul tekib küsimus, mida kodukord ei kajasta, siis pöördu kindlasti malevajuhi poole! :)