07.-28. august 2023 toimub taas Harku Noortemalev. Tulemas on juba 8. malevasuvi. Malev on mõeldud koolinoortele vanuses 13.-19. aastat. Maleva eesmärgiks on pakkuda noortele esimese töökogemuse saamist, taskuraha teenimist ning uute töö- ja õpikogemuste arendamist, mis toetavad neid edaspidises tööelus. Varasematel aastatel on noored töötanud lasteaedades, koolides, raamatukogudes, poodides, olnud abiks Tabasalu Päeva korralduses, ettevõtetes jne. Teinud heakorratöid, olnud abiks lasteaedades õpetajatele, tegelenud müügitööga, abistanud lammutustöödel jne.

Harku Noortemalev 2023 toimub kahes vahetuses, esimene vahetus on 07.-21. august ja teine vahetus on 14.-28. august. Ühes vahetuses on 30 noort, ehk kokku saab malevas osaleda 60 noort. Sellega seoses oleme töökohtade otsingul Harku vallas. Tööd võib pakkuda nii paarile noorele kui ka kogu grupile, kas mõneks päevaks või terveks malevaperioodiks.

Kui teil tekkis mõte, et pakkuda noortele tööd, siis oleme tänulikud kui võtate meiega ühendust:
malev@noortekeskused.ee või täidate tööandja vormi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchpuH7zW_yx32rq5aviH-wY8vm9hNqL1QgdWqBesii[…]IwAR3IqQbUf-9GkjPB7GHPO06y6vsPTOmUjC4vo5mx5dMyA2etHvfFtP-qE68