Harku Noortemalev toimus taas! 
Sellel aastal toimus Harku valla Noortemalev augustikuus kahes vahetuses:
I vahetus: 7.-21. august 2023
II vahetus: 14.-28. August 2023
Harku valla Noortemalev on mõeldud koolinoortele vanuses 13.-19.aastat. Noortemaleva eesmärgiks on toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, samuti hõlbustada noorte ühiskonda lõimumist, luua noortele head töövõimalused ning aidata kaasa noorte suhtlemisoskuste arendamisel.
Malevas töötades omandavad noored töö- ja õpikogemusi ning saavad uusi teadmisi ja oskusi, mis toetavad neid edaspidises tööelus.

Mis on motivatsioonikiri ja kuidas seda kirjutada?

- Motivatsioonikirjas kirjutad, miks just Sina oled parim Harku Noortemaleva kandidaat.  Kirjelda oma eelnevat töökogemust(kui see on olemas), oma tugevaid ja nõrku külgi ning kirjuta lühitutvustus endast.
- Motivatsioonikiri tuleb kirjutada ise, mitte lasta seda teha oma vanematel või mõnel teisel täiskasvanul.
- Võta sellega aega ja näe vaeva, nii tagad suurema tõenäosusega koha meie malevas.
-Motivatsioonikirjas peab olema vähemalt 125 sõna. 

Rohkem infot motivatsioonikirja kirjutamisest vaata siit.