Harku Noortemalev toimus taas!
Sellel aastal toimus Harku valla Noortemalev augustikuus kahes vahetuses:
I vahetus: 7.-21. august 2023
II vahetus: 14.-28. August 2023

Sel suvel toimunud Harku valla Noortemalevas osales 60 noort vanuses 13-17. Täname tööandjaid, kes võtsid noored soojalt vastu ja, kelle abil saime pakkuda noortele 19 erinevat töökohta. Noortel oli võimalus töötada klienditeenindajana, koristada prügist meie tänavaid ja puhastada bussipeatuseid, abiks olla lasteaiaõpetajatele ja palju muud põnevat. Maleva eesmärgiks oli toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, hõlbustada nende ühiskonda lõimumist, luua head töövõimalused ning aidata kaasa suhtlemisoskuste arendamisel. Traditsiooniliselt lõid noored kaasa ka ürituse „Tabasalu Päev“ korraldamisel. Tööülesanneteks olid piletite eelmüük Tabasalu Rimis, ettevalmistavad tööd platsil, ürituse päeval piletimüük, nõude-ja topsipant ning tegevuste läbiviimine Noortekeskuse telgis. 

Lisaks töötamise kogemusele olid noortele planeeritud ka vabajategevused. Juba eelnevalt tööintervjuudel kogusime noortelt sisendit nende planeerimiseks. Toimus koolitus „Ajajuhtumine”, väljasõidud Kärjäärikeskusesse ja Rakett69 Teadusstuudiosse, Sass Henno loeng, disainitöötoad, rannapäev, maleva pulm ja maleva öö. Mitmed tegevused, näiteks maleva pulm oli noorte endi korraldada, kus nad said oma loovust ja organiseerimis- ja planeerimisoskusi arendada rühmajuhtide toetusel. 

Soovime tänada veelkord meie tööandjaid: Tibutare Lasteaed, Teelahkme lasteaed, Teelahkme lasteaed-Vääna-jõesuu filiaal, Rannamõisa lasteaed, Pangapealse lasteaed, Harku lasteaed, Harkujärve lasteaed, Tabasalu kool, Vääna Mõisakool, Harku raamatukogu, Harkujärve kool, Strantum, Neiborhuud, Vääna Puukool, Pihlakodu, Meriküla kool, Batuudijuss ja Harku Vallavalitsus!

Fotomeenutused on siin!
Kohtumiseni 2024. aasta malevas!


Harku valla Noortemalev on mõeldud koolinoortele vanuses 13.-19.aastat. Noortemaleva eesmärgiks on toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, samuti hõlbustada noorte ühiskonda lõimumist, luua noortele head töövõimalused ning aidata kaasa noorte suhtlemisoskuste arendamisel.
Malevas töötades omandavad noored töö- ja õpikogemusi ning saavad uusi teadmisi ja oskusi, mis toetavad neid edaspidises tööelus.