NOORSOOTÖÖTAJA

Tulenevalt noorsootööalase tegevuse laienemisega Harku vallas, otsib Huvitegevuse ja Noorsootöö SA oma toreda kollektiiviga liituma uusi noorsootöötajaid.

Huvitegevuse ja Noorsootöö SA korraldab Harku vallas laste ja noorte õppekavavälist tegevust ning valla noorsootööd. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele Harku vallas võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks. 

Tööülesanded pakutaval ametikohal

 • noorsootöö korraldamine ja läbiviimine Harkujärve, Tabasalu noortekeskustes või mobiilse noorsootöötajana;
 • mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine ning elluviimine;
 • ürituste, laagrite, malevate korraldamine;
 • noorte omaalgatuse toetamine ja võimaluste loomine nende elluviimiseks;
 • noorteprojektide koostamine ja juhtimine;
 • kodulehe ning sotsiaalmeediaplatvormide haldamine ja noorteinfo vahendamine.

Nõudmised kandidaadile

 • soov töötada noortega;
 • valmisolek töötada noortele sobival ajal;
 • hea pingetaluvus, organiseerimisvõime;
 • meeskonnatöö oskus;
 • algatusvõime ja planeerimisoskus.

Kasuks tuleb

 • noortega vahetult tegutsemise kogemus
 • eelnev praktika/töökogemus noortevaldkonnas;
 • noorsootööalane või selle lähedane (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika vmt) haridus või noorsootöötaja kutsestandard;
 • projektide kirjutamise kogemus;
 • laagris töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • olla osa uuendusmeelsest kollektiivist
 • eneseteostusvõimalust ja mitmekülgset tööd;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • võimalust kaasa rääkida valla noorsootöö arendamises ja uuendustes;

Lisainformatsioon

Kandideerida saab cv.ee keskkonnas või saates CV ja motivatsioonikirja aadressil kerttu@noortekeskused.ee.

Lisainformatsioon telefonil 58226554.

Võimalus ka osalisele tööajale (0,5 töökoormus)

Vaata ka noorsootöötajate endi poolt kokku pandud töökuulutust, mis kirjeldab töö mitmekülgsust: