Harku Valla noortekeskused on avatud 7-26 aastastele noortele

Keskuste kodukord tagab omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse kokkulepped.

 • Noortekeskusesse sisenedes pane oma nimi kirja logiraamatusse. 

 • Noortekeskusesse sisenedes võta ära jalanõud ning riputa üleriided nagisse.

 • Noortekeskusesse saabudes leia üles noorsootöötaja ja ütle talle “Tere!”.

 • Enne uue mänguga alustamist pane eelmine mäng oma kohale tagasi!

 • Noortekeskuse vahendeid kasutame heaperemehelikult ning kasutame vastavalt otstarbele.

 • Isiklike asjade eest vastutad ise, seega ära jäta neid järelvalveta!

 • Noortekeskusesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes. Noortekeskuses ja selle ümbruses on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ning narkootikumide ja muude meelemürkide tarvitamine.  Ka noortekeskuse ümbrus on suitsuvaba ala!  

 • Köögi ning kööginõude kasutamisel korista enda järelt ning pese oma nõud korralikult.

 • Käitu viisakalt ning lugupidavalt teiste noorte ja noorsootöötajatega.

 • Noortekeskuses on KEELATUD varastamine, külm- ja tulirelvade kaasaskandmine, samuti igasugune lõhkumine. Lõhutud asjad tuleb lõhkujal kompenseerida.

 • Noortekeskusesse sisenedes jäta ropendamine ning õelutsemine ukse taha.

 • Meile meeldiks Sind ikka veel ja veel näha. Hoiame kokkulepetest kinni  

Kui sul tekib küsimus, mida kodukord ei kajasta, siis pöördu kindlasti noorsootöötaja poole! :)